Erfaringer

Nedenstående er erfaringerne gennem hele erhvervskarrieren:

2010 –    Selvstændig, Overgaard Consulting

 

2009 – 2010  Business Partner, Københavns Lufthavne A/S

• Udarbejdet værktøj til brug for rapportering af performance management for koncernen
• Implementering af rapportering for Salgs- og Marketingsafdelingen


2006 – 2009    Business Controller & Økonomichef, SAS Cargo Group A/S

• Ansvarlig for implementering af ny analyseafdeling
• Sikre koncernrapporteringen
• Sikre implementering af ny planproces
• Deltagelse i implementering af business intelligence
• Implementering af nyt accounting system og nyt rapporterings system

2005 – 2006    Business Controller, SAS Airline Danmark A/S

• Business Controller for Salg og Marketing
• Udarbejdelse af Transfer pricing dokumentation
• Rapportering og opfølgning på forbedringsprojekter
• Udarbejdelse og rapportering af Turn-around projekt

 

2000 – 2005     Business Controller & Manager, SAS Cargo Group A/S

• Koncernrapporteringen & årsregnskab
• Udvikling og etablering af forretningsgange
• Projektarbejde vedr. etablering af nyt produktionssystem, herunder nyt faktureringssystem samt informationssystem
• Udvikling og effektivisering af forretningsgange
• Due Diligence i forbindelse med opkøb

 

1999 – 2000    Business Controller, Novia Denmark A/S

• Periodisering, afstemninger og rapportering
• Analyser og opfølgning på årsestimater
• Budgetudarbejdelser og opfølgning
• Udvikling og etablering af forretningsgange og økonomisystemer
• Implementering af Navision i datterselskab i Sverige

1994 – 1999    Revisor, Deloitte

• Deltaget i revisionsarbejdet på større kunder
• Ansvar for udarbejdelse af mindre årsregnskaber og personlige indkomstopgørelse