Overgaard Consulting

Med Overgaard Consulting ønsker vi – i samarbejde med virksomheden – at opbygge processer og procedurer, som styringsmæssigt vil kunne gavne virksomheden. Dette kunne lade sig omfatte effektiviseringsprojekter, controlling, opbygning af kontrolmiljø etc. Ligeledes ønsker vi på kort sigt at være med til at opbygge/tilføre virksomheden kompetencer, således at den daglige drift indenfor økonomifunktionen fungerer effektivt og tilfredsstillende.