Services

Der leveres services inden for:

 

  • Financial Controlling
  • Business Controlling
  • Performance Management
  • Forbedringsprojekter
  • Ledelsesrapportering
  • Myndighedskrav

Financial Controlling

Fokus på interne kontrol og den interne effektivitet. Omfatter Overordnet opfølgning, herunder økonomiopfølgning, sammenholdelse af planlagte og realiserede aktiviteter, periodeanalyser, vurdering af nøgletal mv. Sammenstilling af økonomiske og ikke-økonomiske data vedrørende aktiviteter, resultater, regnskaber mv.

Business Controlling

Fokus på den fremadrettet og den udviklingsorienterede opfølgning. Det bygger på hvad der er af tendenser og hvordan kan der så handles. Opstilling af mål og opfølgning. Aktiviteter såsom tværgående analyser, risikoanalyser, udvikling ledelsesinformation, procesanalyser etc.

Performance management

For at få en målrettet og fokuseret styring af virksomheden kan der være behov for identificering af rette KPI’er herunder at sikre, at det for virksomheden er muligt, at kunne gøre kontinuerlig måling, der sikrer den ønskede fremdrift.

Forbedringsprojekter / omstrukturinger

Har virksomheden rette omkostningsniveau? Er organisationsstrukturen hensigtsmæssigt? Nogle gange er der behov for effektiviseringer, for at sikre konkurrenceevnen og overlevelse på længere sigt.

Ledelsesrapportering

For at kunne styre en virksomhed hurtigt og effektivt, er det nødvendigt, at der er en ledelsesrapportering, der er nutids og brugbar. En virksomhedsrapportering, der er tilgængelig 14 dage efter hændelserne, kan til tider være forældet.

Myndighedskrav

Det er vigtigt, at virksomheden er i stand til, at opfylde de myndighedskrav, der måtte være i relation til den branche virksomheden opererer i. Det være sig lovgivning i form af Transfer Pricing, statistik materiale etc.